Branderup kirke


Branderup kirke. Foto: Henrik J. Møller


Branderup kirke. Foto: Henrik J. Møller


Altertavlen i Branderup kirke. Foto: Henrik J. Møller


Døbefonten i Branderup kirke. Foto: Henrik J. Møller


Figurgruppe i Branderup kirke. Foto: Henrik J. Møller


Branderup kirkes indre. Foto: Henrik J. Møller


Prædikestolen i Branderup kirke. Foto: Henrik J. Møller


Branderup kirkes indre. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Branderup Kirke ligger ensomt syd for landsbyen Branderup.

Branderup kirke ligger ensomt ude på landet et stykke syd for landsbyen Branderup. Kirken ligger højt i landskabet med god udsigt.

Kirkens bygninger

Kirkens skib er fra romansk tid, o.1200. Kirkens oprindelige apsis blev revet ned i gotisk tid, o.1400, for at give plads til et længere kor, men ikke noget apsis. Murværket består overalt af blanke granitsten. Af de oprindelige vinduer mod nord, er der bevaret et i koret og to i skibet. Kirkens nordlige dør er nu tilmuret, mens den sydlige rundbuede dør stadig bruges.

Det ret lille tårn er opført i sengotisk tid, o.1500. Det er af Tørninglen-typen med et højt pyramideformet spir og lave spidsgavle på alle tårnets fire sider. Tårnet er opført i teglsten, men nederst er der også brugt granitsten fra det nedrevne apsis. Tårnets dør mod vest er oprindelig, men har fået sin nuværende ydre form i 1952. Tårnrummet er krydshvælvet og der er en rundbuet arkade ind til skibet. I tårnet hænger der en klokke fra sengotisk tid, o.1500.

Våbenhuset er opført i renæssancetiden o.1550.

Tagværkerne er oprindelige. Tagene er beklædt med skifer, mens tårnet er blytækket.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J.P. Trap Danmark, 5. udgave, Haderslev amt, bind X,1, 1965, side 375.


Kirkens indre blev gennemgribende restaureret af Peter Kristian Andersen i 1952. I korbuen mellem skibet og koret hænger et korbuekrucifiks fra gotisk tid, o.1400.

Alterbordet er fra gotisk tid og forpanelet stammer fra en tidligere degnestol. Et tidligere forpanel med gotisk præget udsmykning er nu på Nationalmuseet. Altertavlen er fra sengotisk tid, o.1475. I midterskabet er der et maleri af korsfæestelen fra 1718, mens et andet maleri af Jomfru Marias bebudelse, der tidligere sad i midterfeltet, nu hænger i skibet. Altertavlens sidefløje har malerier af apostlene. Endelig er der udsavede topstykker over midterskabet og sidefløjene. På alteret står to alterstager i barokstil, der er skænket til kirken i 1631 og 1650 af Jürgen Hansen.

Bag alteret er der en præste- og skriftestol, der har fyldninger renæssanceprofiler og staffering fra rokokotiden, o.1750.

Døbefonten er fra romansk tid, o.1200. Et fontelåg findes bevaret.

Prædikestolen er fra 1725 og er af Tønder-typen. Den har indskriften: ”Hans Outzen C Anno 1725 B”. Prædikestolen er forsynet med snosøjler og ottekantede fyldninger. Ved restaureringen i 1952 blev den oprindelige staffering fra baroktiden genfremdraget.

Kirken stolestader er af nyere dato, men har gavle fra 1700-tallet og døre fra 1762. Præstestolen er fra 1740 og har spejlmonogram for Ingeborg Freuchen. To små skamler i kirken er fra 1683.

Pulpituret på skibets vestlige væg er fra 1724 og har malerier fra Jesus historie. Pulpituret bærer også kirkens orgel fra 1902.

Af andre effekter i kirken kan nævnes en pengeblok fra sidst i 1700-tallet, en lysekrone fra baroktiden o.1700, et fyrretræsskab fra 1712 og en klingpung fra 1938

Forfatter: Henrik J. Møller


Ikke langt fra Branderup kirke ligger Agerskov kirke. Et sagn fortæller at håndværkerne i Agerskov og Branderup kun havde en hammer at deles om. Derfor blev Branderup kirke placeret langt uden for Branderup landsby, for at man kunne kaste hammeren frem og tilbage mellem de to kirker.

Forfatter: Henrik J. Møller