Branderslev skole


Branderslev gamle skole.


Branderslev skole. Klasseværelse

Intro

Branderslev gamle Skole var i drift indtil 1969 og er siden brugt til beboelse.

På brandtomten efter den gamle skole, blev der den 12.juli 1850 opført en ny skole.
Skolen havde to klasseværelser med plads hver 30 børn samt 2 lærerboliger.

Til skolen hørte der oprindelig jord, men det sidste blev bortsolgt i 1909.

Skolens sidste årsprøve blev afholdt i juni 1969.

I tilknytning til skolen er der opført en gymnastiksal, som stadig anvendes til fester møder og bankospil.