Branderslev alderdomshjem


Branderslev Plejehjem.


NB´s Aktivitets- & Kursuscenter. "Nakskov Vandrerhjem" drevet af Nakskov Boldklub.

Intro

Branderslev Alderdomshjem var i mange år hjem for Branderslevs ældre. Beboerne deltog i alle hjemmets praktiske gøremål.

Branderslev Alderdomshjem blev opført i 1923 efter beslutning af det daværende Branderslev Sogneråd. I forhandlingsprotokollen nævnes at hjemmet skal hedde "De gamles hjem". Grund og opførelse af ejendom kostede 50.000 kr.

Bygningen indeholdt 12 beboerværelser og et værelse til husassistenten. Desuden var der bolig til bestyrerinden.
Sognerådet havde også et lokale hvor der blev holdt sognerådsmøder, første gang den 12. nov. 1923. Senere blev der indrettet et badeværelse og på 1. sal 2 værelser. Sognestuen blev nedlagt og nu var der plads til 14 beboere.

Ved sammenlægningen af Nakskov og Branderslev kommuner i 1970 overtog Nakskov Kommune den daglige administration.

Omkring årskiftet 1976/77 blev om- og tilbygningen af alderdomshjemme afsluttet og den gamle bygning blev moderniseret og indrettet til et par beboere mere. Hele dette arbejdede kostede ca. 1,6 mill.

Nedlæggelse.
Omkring 1. maj 1986 kom forslaget fra socialudvalget om nedlæggelse af Branderslev Plejehjem (alderdomshjem). Plejehjemmet blev betegnet som utidssvarende, værelserne var på ca. 9 kvadratmeter og kunne dårligt rumme beboerens personlige ting, og samtidig være en arbejdsplads for personalet. På det tidspunkt boede der ca. 20 beboere på hjemmet.
Nedlæggelsen skete under stor protest, med demonstrationer og underskriftsindsamlinger, men trods protester blev det nedlagt og den sidste beboer flyttede kort før jul, i dec. 1986.

Der var mange forslag til hvad bygningerne skulle bruges til, men det endte med at blive til "Nakskov Vandrehjem og Kulturcenter" drevet af Nakskov Boldklub.