Brand om bord, Olympic (E 235)


Brand om bord på E 235 OLYMPIC den 8. august 1961.


Brand om bord på E 235 OLYMPIC den 8. august 1961.


Brand om bord på E 235 OLYMPIC den 8. august 1961.


Brand om bord på E 235 OLYMPIC den 8. august 1961.


Brand om bord på E 235 OLYMPIC den 8. august 1961.


Brand om bord på E 235 OLYMPIC den 8. august 1961.


E 235 OLYMPIC før branden

Intro

Olympic (E 235), brand om bord, 8. august 1961 kl. 10.00 i Nordsøen.

Kl. ca. 10:00, da O. under en svag SV.-lig brise befandt sig ca. 1 sm. S. for Vyl hvide 1-kost, mærkedes brandlugt fra maskinen. En undersøgelse viste, at der var kraftig røgudvikling i maskinrummet. Ved hjælp af en skumslukker og vand fra spuleslangen lykkedes det at få nedkæmpet branden. Kort efter blussede ilden påny op med stor kraft i kabelrummet ved siden af maskinrummet, og da det viste sig umuligt at slukke den, blev besætningen - 4 mand - taget om bord i en anden fiskekutter. Kl. 13:00 blev O. taget på slæb af en tilkaldt bjærgningsdamper og slæbt til Esbjerg, hvortil skibet ankom kl. ca. 18:30. Ved ankomsten blev branden slukket af brandvæsen fra land.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: Svag SV.-lig brise

Årsag: Ministeriet må antage at branden skyldes, at olie fra en utæt brændstofledning er blevet antændt af en gnist eller af varme motordele.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1961


Olympic (E 235) var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet var undervejs fra fiskepladser i Nordsøen til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1961


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.