Brand, Tor Scandinavia


Tor Scandinavia


Tor Scandinavia efter branden i 1989

Intro

Brand på Tor Scandinavia 25. september 1989 på Nordsøen.

Brand i aptering. 2 omkommet og adskillige besætningsmedlemmer røgforgiftet.

Årsag: Branden påsat.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1989


Tor Scandinavia var et dansk passagerskib med hjemsted i Esbjerg. Skibet var undervejs fra Gøteborg i Sverige til Harwich i England.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1989


2 omkom og flere besætningsmedlemmer blev røgforgiftet.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1989


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.