Brand, Papillon (E 442)


Brand på E 442 PAPILLION


Brand på E 442 PAPILLION


Brand på E 442 PAPILLION


Brand på E 442 PAPILLION


Besætningen fra PAPILLON efter brand om bord


Efter branden på E 442 PAPILLION


E 442 PAPILLION slæbes i havn efter brand om bord


E 442 PAPILLION slæbes i havn efter brand om bord

Intro

Brand på Papillon (E 442) 17. marts 1987 i Den Engelske Kanal

Brand i bødegang. Bugseret til Den Helder i Holland, hvor brandvæsenet slukkede branden.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1987


Papillon var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1987


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.