Bramstrup


Bramstrup


Litografi. Herregården Bramstrup


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Bramstrup


Bramstrup.


Gengivelse af anekdote fra Min fynske Barndom, hvor etatsråd Langkilde fra Bramstrup overværer, at Carl Nielsen spiller på brændestablen ved fødehjemmet på Sortelung. Malet af Anne Marie Telmányi (1961).


Carl Nielsen - den musikalske vogterdreng. Motiv fra Min fynske Barndom malet af Anne Marie Telmányi (1961).


Fredet bygning: Hovedgården Bramstrup

Intro

Bramstrup er oprindeligt en middelalderlig landsbyhovedgård, der lå i landsbyen Bramstrup. Denne blev nedlagt og lagt under hovedgården omkring 1600. H.C. Andersen besøgte Bramstrup i 1832 og 1838. Ejeren var landmåler Termann Øllgaard Hillerup. Da Carl Nielsen var 8-9 år, vogtede han gæs på godset.

H.C. Andersen besøgte Bramstrup i juli 1832 samt 25. juli 1838.
"På herregården gik det lystigt for sig: ”Jeg var ogsaa paa Bramstrup, der var meget moersomt, jeg levede der nogle Dage med Waltz, der er et godt lille Menneske, havde han kun været altid i gode Hænder, det Theater Liv er dog vist i Grunden ikke dannet efter Møllers Moral. Jeg kom ellers godt til at lide ham, og det bliver vist en fortrinlig Skuespiller”, skrev H.C. Andersen til Edvard Collin den 3. august 1832, og dagen før lyder det i et brev til gamle Signe Læssøe: ”Paa Bramstrup hvor Waltz var morede jeg mig og jeg blev der, i en kort Tid, den gamle Andersen. Vi spillede Comedie, gjorte Løier og morede os fortræffeligt.”

Med ”Waltz” menes skuespilleren Johan Rudolf Waltz (1811-53), der netop havde spillet rollen Sir Hayston i Andersens romantiske syngestykke Bruden fra Lammermoor. Broderen til Termann Øllgaard Hillerup kendte H.C. Andersen udmærket; han, Frederik Christian Hillerup, var nemlig også digter og var en af de drenge på Latinskolen i Odense, som H.C. Andersen betragtede fra gitteret og ønskede sig iblandt – ikke for legens skyld, men for deres bøger, og for hvad de kunne blive i denne verden. F.C. Hillerup var i øvrigt i en kort tid redaktør af Hempels Avis (Fyens Stiftsstidende) indtil 1836, hvor Carl Bagger overtog stillingen.