Bramsløkke herregård


Gammelt postkort gengivende hovedbygningen på Bramsløkke set fra nord

Intro

Bramsløkkes ejerrække kan spores tilbage til midten af 1400-tallet. Gårdens nuværende hovedbygning fra slutningen af 1600-tallet er et smukt eksempel på overgangen fra renæssance til barok. Bramsløkke er idag sommerbolig for familien Mærsk Mckinney Møller.

Ejerrække

Før 1449 Oluf Godov (-) til Bramsløkke

Ca. 1449-ca. 72 Henning von Hafn (-) til Bramsløkke
Gift med Kirsten Frille (-ca. 1469)
Ved salg til:

Ca. 1472-ca. 93 Claus Reberg (-ca. 1493) til Bramsløkke
Gift første gang med Anne Godov (-) til Tybjerggård og Bramsløkke
Gift anden gang med Sophie Daa (-)
Ved arv til svigersøn:

Ca. 1493-ca. 1520 Erik Mormand (-) til Hundslev, Tybjerggård og Bramsløkke (skrev sig dertil 1520) Gift første gang med Marine Reberg (-) til Bramsløkke og Tybjerggård
Gift anden gang med Else Issing (Gøye) (-) til Sædinge
Ved arv til søn:

Ca. 1520-før 86 Mogens Mormand (-før 1586) til Bramsløkke
Gift før 1553 med Margrethe Huitfeldt (-1600)
Ved arv til søn:

Før 1586-1603 Erik Mormand (-1603) til Bramsløkke (formentlig i sameje med broderen Claus Mormand en periode)
Gift 1589 med Anne Brok (-)
Ved arv enken:

1603-25 Anne Brok (-) til Bramsløkke
Gift 1589 med Erik Mormand (-1603) til Bramsløkke
Ved arv til datter:

1625-47 Barabara Mormand (-før 1655) til Bramsløkke
Gift 1625 med Erik Steensen (-) til Søllestedgård og Skovgård
Ved salg til:

1647-49 Lisbet Lunge (Dyre) (1610-59) til Bramsløkke
Gift 1629 med Palle Rosenkrantz (1587-1642) til Krenkerup, Nørregård, Rosenlund, Lungholm og Sædinge
Ved arv til datter:

1649-57 Lisbet Rosenkrantz (1631-57) til Bramsløkke
Gift 1649 med Frantz Rantzau (ca. 1620-76) til Estvadgård, Bratskov og Bramsløkke
Ved arv til søn:

1657-77 Johan Rantzau (1650-1708) til Bramminge, Frydendal og Bramsløkke
Gift første gang 1678 med Christiane Barbara Friis (ca. 1653-79) til Clausholm
Gift anden gang 1680 med Sophie Amalie Friis (1651-96) til Ørslev Kloster og Bidstrup
Ved salg til:

1677-1700 Joachim von Schack (1628-1700) til Sneumgård, Kjærstrup og Bramsløkke
Gift første gang 1657 med Anna Dorothea von Schack (1640-69)
Gift anden gang 1670 med Dorothea Sophie Seefeld (1650-82) fra Dalsgård
Gift tredje gang 1696 med Elisabeth Rosenkrantz (1657-1721) til Møllerup og Rosenholm
Ved arv til søn:

1700-04 Hans von Schack (1674-1704)
Ugift
Ved arv til broder:

1705-15 Niels Rosenkrantz von Schack (1680-1731) til Snerumgård og Bramsløkke
Gift første gang 1714 med Sophie Hedvig von Raben (1694-1726) fra Aalholm
Gift anden gang 1727 med Benedicte Gertrud von Ingenhaven (1705-28)
Ved salg til broder:

1715-19 Otto von Schack (1671-1719) til Kjærstrup og Bramsløkke
Gift 1709 med Lisbeth Birgitte Rantzau (1690-1760) fra Bratskov
Ved tilbagesalg til broder:

1715-31 Niels Rosenkrantz von Schack (1680-1731) til Snerumgård, Kjærstrup og Bramsløkke
Gift første gang 1714 med Sophie Hedvig von Raben (1694-1726) fra Aalholm
Gift anden gang 1727 med Benedicte Gertrud von Ingenhaven (1705-28)
Ved salg til tidligere svigermoder:

1731-46 Emerentia von Levetzau (1669-1746) til Aalholm, Bremersvold, Kjærstrup, Bramsløkke og Egholm, oprettede grevskabet Christiansholm for sønnesønnen 1734
Gift 1692 med Johan Otto von Raben (1646-1719) til Vinderslevgård
Ved arv til sønnesøn:

1746-50 Christian greve Raben (1725-50) til grevskabet Christiansholm
Ugift
Ved arv til broder:

1746-91 Otto Ludvig greve Raben (1730-91)til grevskabet Christiansholm
Gift 1757 med Anna Catharina Henningia Buchwaldt (1736-90)
Ved arv til søn:

1791-1838 Frederik Christian greve Raben (1769-1838) til grevskabet Christiansholm
Gift 1794 med Amalie Gregersine Juel (1775-1813)
Ved arv til søn:

1838-75 Gregers Christian greve Raben (1796-1875) til Søbo, Rydhave og grevskabet Christiansholm
Gift 1821 med Anna Margrethe Lund (1802-51)
Ved arv til broder:

1875-79 Julius greve Raben (1804-79) til grevskabet Christiansholm
Gift 1840 med Jensine Christiane Wolff (1814-88)
Ved arv til brodersøn af Otto Ludvig Raben:

1879-89 Josias greve Raben-Leventzau (1796-1889) til substitutionen for stamhuset Restrup, Lekkende, Kjærstrup og grevskabet Christiansholm
Gift 1845 med Siegfriede Victorine von Krogh (1823-98) til Lekkende
Ved arv til søn:

1889-1921 Frederik Christopher Otto lensgreve Raben-Leventzau (1850-1933) til Beldringe, Lekkende, grevskabet Christiansholm (afløst 1921)
Gift 1886 med Lillie Suzanne Moulton (1864-1946)
Ved salg til tidligere forpagter:

1921-27 Frederik Thy (-)
Ved salg til:

1927-39 H.C. Lundgreen (-1939)
Ved salg til:

1939-2009 Skibsreder Arnold Mærsk Mckinney Møller (1913-)
Gift 1940 med Emma Neergaard Rasmussen (1913-2005)
Ved salg til datter:

2009- Leise Mærsk Mckinney Møller (1941-)


Interiører

Indvendig præges interiøret af barokkens boligidealer. Hovedbygningen blev indrettet med en regulær og moderne opdeling af rummene omkring den præsentable forstue i stueetagens midte. Fra forstuen fører en magelig ligeløbende baroktrappe op til den højere første sal – i tiden benævnt beletage - hvor de repræsentative rum var placeret.

Øverste etage bærer endnu præg af ombygningerne i midten af 1700-tallet, da etagen forsynedes med enkle stuklofter med kraftige hulkehlsgesimser.

Efter ejerskiftet i 1927 blev der indlagt vand, varme og lys i hovedbygningen, der samtidig forsynedes med egeparketgulve til erstatning af de gamle plankegulve.


Bramsløkkes hovedbygning

Bramsløkkes lille ranke stenhus fremstår som et overgangsbyggeri mellem renæssancens fritliggende stenhus med stejle gavle og barokkens symmetriske herresæde.
På et rundt senmiddelalderligt voldsted rejste den nye ejer af gården fra 1677 Joachim von Schack (1628-1700) den nuværende regulære hovedbygning med to mindre udløber mod vest – en beboelsesudbygning og en mindre hemmelighedskarnap – i årtierne før år 1700.

Oprindeligt var hovedbygningen centrum i et skævt komponeret barokanlæg med avlsbygninger af bindingsværk mod øst – nedbrændt med undtagelse af vognport, kornmagasin og forvalterbolig i 1930.


Ombygningen i 1760'erne

Ved en større renovering i 1760’erne, fortaget mens Frederik Raben (1693-1773), fader til grevskabets Christiansholm unge ejer, beboede stedet, blev hovedbygningens taktfast placerede vinduer udvidet mens taget blev belagt med blåglaseret teglsten og forsynet med en profileret trægesims. Samtidig betones indgangspartiet med en ny sandstenstrappe og dørindfatning.
Det er formentlig også Frederik Raben der forsynede gården med en barokhave syd for hovedbygningen, af hvilke der indtil for få årtier siden endnu var fragmenter at se.


Bramsløkke
Bramsløkkevej 7
4880 Nysted

Hovedbygning (ca. 1700)

Fredet i 1918

BBR-nummer: 376-9987-1