Bramminge Sankt Ansgars Kirke


Sankt Ansgar Kirke i Bramminge


Sankt Ansgar Kirke i Bramminge - Altertavlen


Sankt Ansgar Krike i Bramminge - Ansigtet


Sankt Ansgar Krike i Bramminge - Døbefonten


Sankt Ansgar Krike i Bramminge - Kirkerummet


Bramming Sankt Ansgar Kirke

Intro

Den hvidkalkede Sankt Ansgars Kirke er beliggende i Bramminge Stationsby. Den blev planlagt sammen med en ny kirkegård i tilknytning stationsbyen, og en ansøgning i 1912 om statstilskud til en ny kirke gav positivt resultat.

Kirken er opført i 1914-1915 med Harald Lønborg-Jensen som arkitekt i en stil, der låner fra de middelalderlige kirkebyggeritraditioner. Kirken blev indviet i 1915.

I tilknytning til kirken er der i 1956-1966 opført en ligkapel i røde tegl, der blev ombygget med høj rejsning i 1977, samt en bygning til kirkekontor i 1985.

Selve kirken består af kor, skib og tårn med et våbenhus ved skibets sydside samt en tilbygning ved skibets nordside. Kirken er orienteret øst-vest med en del afvigelse mod nord.

Kirkerum
Det indre af kirken er hvidkalket. Kirkerummet er overdækket med krydshvælv bortset fra våbenhuset og den nordre tilbygning. Kirken fremstår som stort set uændret siden opførslen. Den er istandsat udvendigt i 1968 samt restaureret indvendigt i 1985.

Kirkens inventar såsom altertavle, prædikestol, stolestader og krucifiks er stort set på alder med kirken. Designet skyldes i betydeligt omfang arkitekten Harald Lønborg-Jensen. Døbefonden er i sin kerne romansk middelalderlig. Orglet er et Th. Frobenius & Co fra 1948.

Altertavle
Altertavlen i Sankt Ansgar Kirke har form som en nederlandsk fløjaltertavle. Den er skænket af stiftprovst Peder Julius Petersen i Ribe og er udført af billedskæreren Rasmussen fra Bramminge. Hovedmaleriet er udført af Johanne Cramer Brask (1915-1951) og forestiller Simoeon og Anna. I fløjene er der ti mindre malerier af engle og scener fra Barndoms- og Lidelseshistorien. Træværket er forgyldt. En rød tekst på brun bund lyder: ”Mine Øine have set din Frelse” fra Lukas 2,29-30.

Altersølv
Altersølvet i Sankt Ansgar Kirke er lavet i pletsølv i gotiske former og har følgende indskrift: ”Givet af sognepræst Hougaard og Hustru Bramminge 1915.” Alterkanden har indskriften: ”Kirkeligt Samfunds Kvindekreds 1964” i bunden. Den er i sterlingsølv ligesom oblatæsken.

Alterstager
Alterstagerne i Sankt Ansgars Kirke er 31 cm. høje i barokformer med en klokkeformet fodskaål på kugletær. De stammer formodentlig fra omkring 1700.

Døbefond
Døbefonden i Sankt Ansgars Kirke er i sin kerne en romansk døbefond i rødlig granit, men er nyhugget med tovstavsprofil og med ny fod. Den stammer fra en smedje ved Endrupholm og har siden 1969 stået foran åbningen til kirkens nordkapel.

Krucifiks
Der er ophængt et kruficiks i korbuen, der er et 1 m. højt galvanoplastisk arbejde.

Prædikestol
Prædikestolen i Sankt Ansgars Kirke er lavet i renæssanceformer og består af fem fag med hammerfyldninger med joniske hjørnesøjler. Der er malet et citat fra Luk. 11,28 i forgyldt skrift: ”Men han svarede: ”Javist! Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!””.

Orgel
Sankt Ansgars Kirkes orgel er et Th. Frobenius & Co fra 1948 med tolv stemmer, to manualer og pedal. Det er tegnet af Finn Ditlevsen i samarbejde med orgelbyggeriet. Det står på et pulpitur i tårnrummet.

Klokke
Klokken i Sankt Ansgars Kirke er støbt i renæssancestil. Den måler 96 cm. i diameter og bærer indskrifterne: ”Støbt af B. Løw & Søn København” og ”Kommer hid til mig, hører, saa skal Eders Sjæl leve.” fra Esajas 55,3.

Præstetavle
1915-1922 Jørgen Frederik Pedersen Hovgaard
1922-1931 Tage Møller
1931-1949 Vilhelm Birkedal Balslev
1949-1975 Ove Juul Christensen
1970-2002 Kristian Bundgaard
1976-1993 Poul Martin Haahr
1987- Bent Olav Mølby Nielsen
1994- Elise Lind Balslev
2002- Michael Wagner Brautsch

Præstebiografier
Tage Møller (1922-1931): Tage Møller var nært knyttet til Sorø Højskole og grundtvigsk af observans. Han beskrives som bevarer af det traditionelle grundtvigske. Han brændte for sine ideer og søgte at nå ungdommen i sit arbejde.

Kirkeliv
Kirkelivet i Bramminge er præget af mange tilflyttere med mange børn og unge. Der er to skoler, to efterskoler og en friskole, der alle bruger kirkens præster i undervisningen. Der er knyttet minikonfirmander til kirken.

Der er god tilslutning til kirken og de kirkelige aktiviteter i et kirkeliv, hvor de gamle kirkelige skel ikke betyder så meget til dagligt. Der er missionshus og Grundtvigsk Højskoleforening i sognet samt FDF og KFUM.

Kilder: Danmarks Kirker, Ribe Amt, udgivet af Nationalmuseet. Ribe Amt ved Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen og Mogens Vedsø under medvirken af Sissel F. Plathe. V bind. Ikast 2003, side 3102 ff. Sognepræst Elise Lind Balslev