Bramdrup Skole


Bramdrup Skole

Intro

Bramdrup Skole, Møllegårdsvej 12, er opført i 1962.

Bramdrup Skole er opført i 1962, da man oplevede en befolkningstilvækst, og man havde derfor brug for en større skole i området. Skolen er tegnet af arkitekterne Holm og Andersen, og den er siden 1962 blevet udvidet adskillige gange. I begyndelsen var der plads til 1.-7. klassetrin, men med udvidelser i henholdsvis 1970-1971, 1972-1973 og 1977-1978 fik skolen lokaler til at undervise fra børnehaveklasse til og med 10. klasse.

''Publiceret''