Brøndsagergård i Forum, Bryndum sogn


Brøndsagergård. Fotograf ukendt.

Intro

Nr. Forumvej 8. Matr 4a Forum, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Hed oprindeligt Søndergård. Før 1600 tallet udgjorde Brøndsagergård sammen med Forumgård (og Elkjær) en helgård, som inden 1664 var opdelt i de to halvgårde.

1664 var Brøndsagergård (eller rettelig Søndergård) vurderet til 1 tdr 5 skp 2 fdk hartkorn. 1688 3 tdr 3 skp 1 alb hartkorn. 1844 vurderet til 3 tdr 2 skp 2 fdk 1 ¼ alb hartkorn. Før ca. 1862 lå gården 500 m mod sydøst, helt ud til nuværende Forumvej, lidt syd for Forumvej 20; overfor lå Forumgård og Elkjær i gamle dage. Gårdens navn kommer af, at gården ligger på Brøndsagrene. Om ejerforhold og fæstere før 1800-tallet, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Mads Thomsen fra Lykkegaard i Jerne Sogn, som købte gården i 1820. Han blev samme år gift med Maren Nielsdatter fra Tjæreborg Sogn. Maren Nielsdatter døde 1841, hvorefter Mads Thomsen samme år blev gift med Margrethe Sørensdatter, en datter af Søren Nielsen fra matr. 8a i Forum. I 1857 blev gården overtaget af den ældste søn Thomas Lykke Madsen, der året efter blev gift med Elisabeth Kirstine Lauridsen, en datter af Laust Hansen fra Grønvang i Vester Nebel Sogn. Det var dem, der omkring 1862 lod gården udflytte til dens nuværende placering. Samtidig (1863) udstykkede han knap 20 tdr. l. af gårdens østre hede og eng til en ny ejendom, Mosegård, for en bror. Thomas L. Madsen døde 1871; enken blev gift 2. gang året efter med enkemand Niels Chr. Madsen fra Kjelst i Billum Sogn. Inden han blev gift 2. gang havde han kørt for en bager i Varde og blev derfor kaldt ”bager”. Niels Chr. Madsen drev gården videre. Han frasolgte flere jordstykker. Bl.a. 10 tdr. l. af gårdens vestre hede til et ny hedehusmandsbrug samt noget af gårdens østre hede – de resterende 10 tdr. l. af østerheden blev frasolgt af efterfølgerne til en ny ejendom, Forum Kirkevej 46. Niels Chr. Madsen købte 1879 hovedparcellen fra Forum Nørgård uden bygninger; herpå blev opført bygninger, og denne gård blev overtaget 1885 af en stedsøn. Sønnen af 2. ægteskab Hans Lauridsen Madsen blev 1903 gift med Maren Sørine Thomsen fra Asp i Horne Sogn og overtog gården året efter. Hans Madsen var meget aktiv i lokalsamfundet. Bl.a. var han med til at oprette både forsamlingshus og brugsforening, og han var sognerådsmedlem en periode. Det var ham, som lod nuværende bygninger opføre. Gårdens resterende 30 tdr. l. vestre hede lod han 1933 udstykke til en ny ejendom, Vestergård, for en datter og svigersøn. Han døde 1935. Sønnen Harry Madsen var 1934 blevet gift med Edith Rahbæk fra Karlsgårde i Øse sogn, og de havde da overtaget Nielsinesminde i Lifstrup, V. Nebel sogn. I 1936 flyttede de tilbage til Brøndsagergård og drev gården for enken, som solgte den til dem 1944. Harry Madsen døde allerede 1955. Edith Madsen drev gården videre til 1972, hvorefter hun flyttede til Tarp. I 1972 blev gården overtaget af sønnen, nuværende ejer Flemming Rahbæk Madsen, som flere år i forvejen havde drevet gården sammen med enken. Han er ugift. 2013 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016