Brøns


Brøns Mølle. Foto: Henrik J. Møller, 2004. Tønder Museum


Brøns kirke. Foto: Henrik J. Møller, 2004. Tønder Museum


Brøns Præstegård. Fotograf: Henrik J. Møller


Mindestenen for slaget i Brøns i 1849. Foto: Henrik J. Møller


Brøns Kro. Foto: Henrik J. Møller


Brøns Margarinefabrik. Foto: Henrik J. Møller


Tingvej, tæt ved Brøns Station. Foto: Henrik J. Møller


Brøns Stationskro. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Den gamle landsby Brøns var tidligere en velstående by, hvilket bl.a. afspejles i den imponerende kirke. I byen findes en mindesten for de bønder, der døde i Slaget ved Brøns i 1849.

Brøns

Brøns er en gammel landsby, der ligger højt i gestlandet. Der har altid været tæt kontakt til Vadehavet via Brøns Å og marsken. Brøns har fra gammel tid været velstående og betydningsfuld, hvilket landsbyens meget store kirke vidner om. I mange år var Brøns også hjemsted for Hviding herredsting. I 1862 blev landevejen fra Ribe til Husum ført igennem Brøns, og i 1887 kom jernbanen til byen. Det fik byen til at vokse længere mod øst.

Mindestenen for Slaget ved Brøns i 1849

I Brøns står der en mindesten til minde om "Slaget ved Brøns" i 1849 under Treårskrigen. Efter at de tysksindede slesvig-holstenere havde gjort oprør mod Danmark i 1848, sendte de soldater ud i Sønderjylland for at indkræve penge til oprøret. Men soldaterne blev slået tilbage af bønderne ved Skærbæk og Forballum. De kom tilbage igen med en større styrke, og den 21. januar 1849 kom det til et slag mellem soldaterne og bønderne ved Brøns. Ved slaget faldt to soldater og fem bønder. Ti år efter, den 22. januar 1859, rejstes mindestenen til ære for de faldne bønder. En lignende tysk mindesten rejstes i 1899 og står på byens kirkegård.