Brødremenighedens Kirkegård


Brødremenighedens Kirkegård. Fotograf:Christiansfeld Arkiv.


Brødremenighedens Kirkegård. Fotograf:Christiansfeld Arkiv.


Brødremenighedens Kirkegård. Fotograf:Christiansfeld Arkiv


Indgangspotal til Brødremenighedens Kirkegård. Fotograf:Christiansfeld Arkiv

Intro

Gudsageren, som er Brødremenighedens kirkegård, blev grundlagt i 1773 og indviet den 2. april 1774.

Gudsageren, som er Brødremenighedens kirkegård.
Her findet en mindesten over de faldne under Slaget ved Kolding den 23. april 1849.
Som fejres hver år med mindegudstjeneste i Brødremenighedens kirke og kranse nedlæggelse på Gudsager, med overværelse af grev Ingolf og grevinde Sussi af Rosenborg.
Stenen blev rejst i 1851, men fjernet 1864, genopst i 1909 for igen at blive fjernet i 1914 og sat op igen 1920.


Gudsageren, som er Brødremenighedens kirkegård, blev grundlagt i 1773 og indviet den 2. april 1774.
Den første, der blev begravet, var en lille dreng, som døde undervejs på sørejsen med sine forældre fra Zeist i Holland.
Gudsageren er indrettet med alléer af lindetræer og stier.
Brødrene begraves mod vest og Søstrene mod øst.
Stenene har ens udtryk, hvad der symboliserer menighedens lighed også efter døden.

Over indgangsporten står på sydsiden ”Det såes i Forkrænkelighed” og på nordsiden ”Det oprejses i Uforkrænkelighed”, hvilket vil sige, at livet skabes i forgængelighed, men oprejses i uforgængelighed.


Brødremenighedens Kirkegård Mindesten 1914-1918 Carl Hansen 31-10-1886 16-09-1914 Aigle-olse Rudolf Gemuseus 23-06-1893 06-04-1915 Flirey Ernst Lauersen 12-11-1882 25-05-1916 Verdum Konrad Peters 31-01-1896 04-07-1916 Peronne Rudolf Siebörger 07-09-1884 16-07-1916 Sommer Hermann Schmidt 15-02-1884 26-10-1917 Lida Alfred Schmidt 18-05-1894 15-07-1918 St.Hilaure Rudolf Larsen 13-06-1876 14-10-1918 Wilskerke EV.Joh.11.25


Det kan anbefales at gå en tur både på genforeningens pladsen og på Gudsager. Genforeningenspladsen kaldes byens smukkeste plads.På alle årstider nyder man bevoksningens skiftende farver. På pladsen er der et smukt relief fra genforeningen og en fra nyere tid , en skulptur af Eske Kath.