Brødremenighedens-hotel.


Mindetavle. Fotograf: Christiansfeld Arkiv


Brødremenighedens Hotel set fra haven. Fotograf:Christiansfeld Arkiv.


Det historiske Værelse, hvor freds aftalen 1864 blev underskrevet. Fotograf: Christiansfeld Arkiv.

Intro

Brødremenighedens-hotel. Det var ikke tilfældigt, at grundstenen til Brødremenighedens Hotel blev lagt samme dag som stenen til det første hus, nemlig 1. april 1773. Med beliggenheden mellem kongeborgen Koldinghus og Haderslev, på kongevejen.

Brødremenighedens-hotel Det var ikke tilfældigt, at grundstenen til Brødremenighedens Hotel blev lagt samme dag som stenen til det første hus, nemlig 1. april 1773. Med beliggenheden mellem kongeborgen Koldinghus og Haderslev, på kongevejen ned gennem Jylland, var det Brødremenighedens hensigt, at her skulle ligge et hotel, der ikke alene skulle tjene menighedens gæster, men også byde fornemme vejfarende og selskaber på et hotel af megen høj standard.
Det skulle vise sig, at være en meget rigtig disposition, hvilket klart fremgår af hotellets gæstebog samt på mindetavlen, som er ophængt på hotellets mur.
At hotellets også har haft kongehusets bevågenhed gennem tiderne ses af de talrige besøg, som kongehuset og hoffets medlemmer har aflagt. Christiansfelds grundlægger var jo Christian VII. Da kongen i 1807 blev fordrevet fra hovedstaden under englændernes belejring, tog kongen ophold på Koldinghus, medens de udenlandske gesandter blev indkvarteret på hotellet, dog kun indtil april 1808, hvor Det Kongelige Feltkommissariat efter Koldinghus’ brand flyttede til hotellet. Under denne krig boede prins Bernadotte, den senere konge af Sverige, på hotellet. Bernadotte var hærfører for det fransk/spanske hjælpe korps.
Ser man på kongerækken af besøgende på hotellet har alle konger bortset fra perioden 1864-1920 – været hotellets gæster, nogle af dem flere gange, som f.eks. Kong Chr. X, der efter genforeningen i 1920 besøgte hotellet næsten hvert år indtil 1939.
Hotellet har også været rammen om mange nationale begivenheder gennem tiderne. Således sluttede napoleonskrigen med fjendens hovedkvarter på hotellet, det var kosakgeneral Tettenborn og hans 3.000 vilde kosakker, der befandt sig i byen 7-16. januar 1814.
Under den første slesvigske krig 1848-1850, drog kong Frederik VII med ministre og Hestgarden ind på hotellet den 15. april 1848. Krigslykken vendte og snart var det de tyske tropper, der besatte byen. Den tyske kommandant med kvarter på hotellet befalede kirken indrettet som feltlazaret. Her døde natten mellem 23-24. april 1849, 24 tyske og 8 danske soldater. De hviler nu i en fællesgrav på Gudsageren. Til minde om dette markeres hvert år dagen den 23. april med et mindessamvær på hotellet.
Under 1864 krigen blev der afholdt en sejrparade med efterfølgende festmiddag den 3. juli 1864 på hotellet, her var den tyske Prins Friederich Karl af Preussen gæst. Våbenhvilen mellem Danmark og Preussen/Østrig blev forhandlet natten mellem 17-18. juli 1864 i værelse nummer 10 på hotellet. Til minde om dette er værelset indrettet med portrætter af forhandlerne, den danske oberst Kaufmann og den tyske oberstløjtnant Stiele, samt resultater af forhandlingen - Christiansfeldkonventionen.
Grevinde Danner, med hvem kong Frederik VII var gift til venstre hånd, ville som optakt til kongens 50-års fødselsdag skænke kongen en formidabel middag, som fandt sted den 29. september 1858. Menuen kan ses ophængt i hotellets reception.
Kong Frederik VII sidste besøg og tale fandt sted under besøget på hotellet den 3. oktober 1863, hvor kongen med grevinde Danner deltog i et festmåltid arrangeret af egnens gårdmænd.
Historisk Samfund for Christiansfeld var idetager til at den historiske mindetavle blev lavet af den lokale stenhugger Wünsche. Tavlen blev indviet og afsløret den 23. april 1933, hvor Brødremenighedens præst pastor Hochstein holdt talen over emnet: ”Når stenene kunne tale”, hvor han gav en fyldig historisk redegørelse over emnerne på tavlen.
Under kongebesøget den 26. maj 1933, fik Kong Christian X, kronprins Frederik og den kongelige familie forevist tavlen, hvorunder kongen udtalte bl.a. til Brødremenigheden: ”De skal bevare Brødremenighedens skikke og særpræg”.


Type: Mindetavle

Stenhugger: Karl Wünsche, Christiansfeld

Datering: 23.april 1933

Henvisning: Historisk Samfund, Christiansfeld


Brødremenighedens Hotel.
Lindegade 25. Ejendommen blev opført i 1773 som ”Gemein-Logis”, Brødremenighedens gæstehus.
Her boede blandt andet gæstende menighedsbrødre samt håndværkere, da byen blev bygget. Efterhånden blev det muligt for tilrejsende at overnatte på hotellet.

I 2006 blev hotellet gennemrenoveret, og her blev opsat elleve af de originale Christiansfelder kakkelovne. Hotellet kan skrive Danmarks historie, idet det var på Brødremenighedens Hotel, at Våbenhvilen i 1864 blev underskrevet.

Hotellet har gennem tiden huset flere af kongehusets medlemmer, hvilket fremgår af marmorpladen på hotellets vestgavl. I 1938 blev hotellet afkortet for at give plads for den nye hovedvej gennem byen, også kaldet Kongensgade.


Under 1864 krigen blev der afholdt en sejrparade med efterfølgende festmiddag den 3. juli 1864 på hotellet, her var den tyske Prins Friederich Karl af Preussen gæst.
Våbenhvilen mellem Danmark og Preussen/Østrig blev forhandlet natten mellem 17-18. juli 1864 i værelse nummer 10 på hotellet. Til minde om dette er værelset indrettet med portrætter af forhandlerne, den danske oberst Kaufmann og den tyske oberstløjtnant Stiele, samt resultater af forhandlingen - Christiansfeldkonventionen.