Brødregade


Brødregade. Til højre Randers Aktie Tømmerhandel og til ventre Sct. Mortens gamle præstegård, hvor bl.a. præsterne Pontoppidan og Edv. Geismar boede til 1917.


Brødregade 24-26, som bliver kaldt Englehuset

Intro

Brødregade er opkaldt efter det Gråbrødre Kloster, der engang lå på Slotspladsen, og det vidner om gadens lange historie. I dag er gaden en af Randers’ centrale gågader, men Brødregades forbindelse til handel går mange hundrede år tilbage.

Allerede for 400 år siden var gaden domineret af købmandsgårde, der levede godt af den store handel i købstaden Randers. Gårdene står der endnu som en lang række velbevarede bindingsværkshuse. Læg særligt mærke til nr. 24 - 26, Englehuset, og nr. 25, Niels Christensens Gård – begge har tilhørt store handelsmænd og er blevet restaureret indenfor de sidste 20 år. '' ''''Litterær arv'' I Brødregade boede også forfatteren og Nobelprisvinderen Henrik Pontoppidan i en årrække. Han var med til at gøre Randers landskendt med sine bøger, hvor han ofte beskrev sine barndomsoplevelser i byen. Han skrev bl.a om sin tid som elev på Latinskolen i Helligåndshuset.