Brøderup Efterskole


Brøderup Efterskole Valgsprog

Intro

Brøderup Efterskole blev oprettet i 1867.

I 1867 blev Brøderup Højskole oprettet under navnet ”Frederik den VII’s Minde”. Der var Højskole fra 1867 – 1946. I flere år var elevtallet faldende, men Emil Dam og hans hustru Sofie, fik stor betydning for Højskolen. I 1946 besluttede skolen bestyrelse at gå over til Ungdomsskole. Det blev Ejnar og Ingrid Greve som første forstanderpar. Elevtallet steg til 21 piger på sommerskolen og 29 drenge på vinterskolen. Skolen var slidt og trængte til modernisering. Så ved indsamling, donationer lykkedes at få så mange penge indsamlet at en modernisering og en ombygning kunne blive en realitet. Skolen er senere igen blevet moderniseret og fået mange tiltag. 2014 blev året, hvor skolen skiftede navn til ”Brøderup Efterskole”. Mere om ”Brøderup” kan læses i den årlige Brøderup Bog, der er tilgængelig på [https://www.fladsaa-arkiv.dk/ Fladså Arkiv], NæstvedArkiverne.

''Skolens valgsprog (''Står ved hovedbygningen)'':'' FRIHED ER BEDRE END SØLV OG GULD OM SAA AL VERDEN DERAF VAR FULD FRIHED IKKE TIL TIL AT HERSKE MEN TIL AT TJENE SANDHED 1867