Brændte Ole


Ole Lejbach: Brændte Ole, 2014. Foto: Winther Grafik, Odense

Intro

Brændte Ole er en af Bornholms berømte træer med en snurrig historie at fortælle.

Er 1,6 m tyk og 15 m høj, med flere krogede grene. I østsiden står resterne af en anden stamme, endnu tykkere, men udgået og henrådnende, åbenbart rester af et ældre træ, der måske har været det oprindelige sagntræ.
Traditionen om træet har forskellige former. De ældste angiver, at en svensk soldat Ole i 1659 var indkvarteret på gården sammen med andre soldater. Bornholmerne stiftede en sammensværgelse om på en bestemt nat at dræbe alle svenskere rundt om på gårdene, den såkaldte ”store svineslagtning”, hvorved de befriede øen, så den kunne forblive dansk (den store svineslagtning har ingen historisk hjemmel)
En anden version siger, at Ole var kæreste med en pige på gården. Hun advarede ham, og aftnen før drabet flygtede han og skjulte sig i den store hule eg, mens kammeraterne blev dræbt. Han kunne imidlertid ikke komme op og blev siddende i træet, indtil lynet kort efter slog ned i træet og flækkede det, hvorefter man fandt hans forkullede lig. I en variant bragte pigen ham mad i træet til lynet slog ned. Endnu en version siger at han flygtede om natten og gemte sig i træet, samme nat slog lynet ned og dræbte ham – og de højere magter hjalp således bornholmerne.