Brændkjærskolen


Brændkjærskolen


Brændkjærskolen

Intro

Brændkjærskolen, Brændkjærgade 92, blev opført i 1954-1955.

Brændkjærskolen er opført i 1954-55. Skolens arkitekt var H. Noes Pedersen, han har været arkitekt på flere bygninger i området, og det var desuden ham, der stod bag Brændkjærkirken. Brændkjærskolen var en ny type skole, holdt i lette lyse farver, med brede, ikke dybe, klasseværelser, der skulle have et mere venligt og tilgængeligt indtryk for børnene. Indvielsen fandt sted i september 1955, og undervisningsminister Julius Bomholt sagde i sin indvielsestale bl.a.: ”'''Jeg vil ønske for Skolerne, at der her maa opdrages Mennesker. Denne Opgave skal begynde i Hjemmene, men ogsaa i disse Skolestue'''r”. Han havde i 1953 skrevet bogen: Mennesket i Centrum. Skolens inspektør Else Bligaard sagde i sin tale: "Der er ingen, der er begyndt sin Løbebane paa en Chefpost. Vi maa hjælpe Børnene til at være hjælpsomme, pligttro og gode”. Hun afløstes et år senere af Elna Schou. Skolen stod færdig 1961-62, men den er siden løbende blevet udvidet. I 2002 fik skolen et pædagogisk servicecenter og i 2004 fik skolens 10. klasser særlige lokaler. I 1989 blev den tidligere Markdanersskole en del af Brændkjærskolen, og man tog sig af børn med særlige indlæringsvanskeligheder, hvor der indrettedes såkaldte centerklasser til disse elever.

''Publiceret''