Brændkjærkirken


Brændkjærkirken, set fra Agtrupvej


Brændkjærkirken set bag fra

Intro

Befolkningstallet i den sydlige del af Kolding Købstad steg, hvilket medførte oprettelsen af Brændkjær sogn og opførelsen af den nye kirke i 1965.

Den 1. september 1965 blev Brændkjær Sogn oprettet. Arealet var indtil da en del af Kristkirkens sogn. Kristkirkens sogn blev udskilt af Sankt Nikolai Kirkesogn i 1925. Med befolkningstilvæksten efter Anden Verdenskrig kunne Kristkirken ikke længere rumme de mange kirkegængere. I området, hvor Brændkjærkirken er bygget, var der indtil 1965 rester af Brændkjærgårds køkkenhave og et gammelt hønsehus, hvor "Onkel Tom" (Chr. Kaae) boede under primitive forhold. Da Brændkjærgård endnu var i drift havde han tilsyn med landevejens farende svende, når de overnattede på gården. Han blev boende i hønsehuset indtil det blev fjernet i 1970.

Kirken blev opført i tre etaper på Agtrupvej 114. Første spadestik blev taget den 17. maj 1965, hvorefter en lille kirke blev indviet den 24. april 1966 efter tegninger af arkitekt H. Noes Pedersen. Byggeriet omfattede det nuværende kors-areal og præsteværelse med indgang fra vestsiden. Foran indgangen blev rejst en klokkestabel af gamle telefonpæle. Anden etape indledtes i 1969, hvor kirkeskibet blev udvidet og der blev opført et tårn. Det nye byggeri indeholdt også kordegnekontor, lokaler til spejdere og andet ungdomsarbejde. Indvielsen skete den 4. juli 1971. Altertavle og prædikestol samt kirkesølvet er udført af guldsmed Bent Gabrielsen. Kirken kan rumme 350 mennesker, men ved hjælp af løse stole er der plads til til 500. Tredje etape var sidehuset, der blev bygget i 1980 efter tegninger af arkitekt Kristian Mikkelsen. Brændkjærkirken ligger på et højdedrag. Klokketårnet er 32 meter højt og korset når en højde af cirka 70 meter over havet. Dette tårn og det 22 meter høje skib giver hele kirken en opadstræbende virkning.