Brændevinsbrænderi / Saltværk


Brænderiet midtfor til venstre. Bagved Krogården og Hotel Nordby.


I 1870`erne blev bygningen omdannet til beboelse og forretninger, og er det stadig i dag.

Intro

Simon Johnsen søgte og fik den 5. november 1840 bevilling til anlæg af et brændevinsbrænderi med et mæskekar. Han anlagde også et saltværk og udvidede handelen betydeligt.

I 1855 havde han i sin tjeneste (efter mandtalslisterne): 1 handelsbetjent, 2 lærlinge, 1 husjomfru, 1 køkkenpige, 2 tjenestepiger, 1 gårdskarl, 1 stalddreng, 1 avlskarl, 1 brænderikarl, 1 karl paa Saltværket og 1 brænderibestyrer.

Alle disse mennesker fik foruden løn kost og logi. Derudover var der flere løse arbejdere ansat i brænderiet og på saltværket.

Hele sin store virksomhed passede han med største nøjagtighed og overvågede personligt, at enhver af hans folk udførte det dem betroede arbejde.


Simon Johnsen fik også tid til at varetage sognets interesser, idet han i flere år var medlem af sogneforstanderskabet og Skolepatron, var Strandingskommissionær, Forligsmægler og svensk-norsk vicekonsul. I 1850 blev han Dannebrogsmand.

Simon Johnsen døde 9. september 1855, knap 50 år.

Kilde:www.Mitfanoe.dk