Brænderigården i Nørregade


Nørregade med brænderigården

Intro

Brænderigården, Nørregade 30, består af et forhus i 1½ plan og to store sidehuse i 2½ etage med gavlene vendt mod Nørregade, samt et baghus i gården. Forhuset er opført i 1854 og de to sidehuse samt baghuset i løbet af de følgende 3 år.

Bygningsanlægget blev opført af brændevinsbrænder Niels Olesen
Siden opførelsen er der ikke sket væsentlige ændringer i forhusets ydre.
Niels Olesen var brændevinsbrænder, og det sydlige sidehus blev fra starten indrettet til brændevinsbrænderi. Det nordlige sidehus rummede bl.a. vognhus, hestestald og pakrum, og forhuset har med al sandsynlighed været anvendt til beboelse for Niels Olesen og hans familie.
Brændevinsbrænding var i første halvdel af 1800-tallet en af Hjørrings vigtigste industrier.


I 1867 blev Thomas P. Olesen ejer af brænderiet, som på dette tidspunkt var en af byens største virksomheder.
I 1918 blev brænderiet opkøbt af De danske Spritfabrikker, hvorefter det blev nedlagt. Brænderigården har siden rummet beboelse i såvel forhus, sidehuse og baghus samt butikker i sidehusenes gavle mod Nørregade.