Brændekilde


Brændekilde Kirke.


Avisudklip. Rasmus Kristian Rasks fødested i Brændekilde ved Odense.

Intro

Brændekilde er nævnt første gang 1383 i formen Brenkil. Efterleddet er navneordet kil, der betyder ’tilspidset, oprindelig kileformet terrænformation’. Forleddet er brænd, der kommer af brænna. Byen har formodentlig navn efter en skov, der er brændt ned.