Brændegård Sø


Økser og andre redskaber samt blokke, flækker og pilespidser efterladt af de jæger/samlerfolk, der boede ved Brændegård Sø i de sidste par årtusinder af jægerstenalderen. Nederst til venstre ses en del af en såkaldt skolæstøkse fra Centraleuropa.

Intro

Fund ved Brændegård Sø vidner om aktiviteter i jøgerstenalderen.

De sidste to perioder i jægerstenalderen benævnes Kongemosekultur (ca. 6400 - 5400 f. Kr.) og Ertebøllekultur (ca. 5400 - 3900 f. Kr.).

På denne tid lå landet dækket af tæt urskov og var derfor ikke velegnet til beboelse. Ved kysterne lå bopladserne derimod i stort antal - især ved beskyttende fjorde og sunde. Her ernærende man sig ved fiskeri samt jagt på havpattedyr og fugle. Nu og da søgte man ind i landet for at jage urskovens storvildt: Urokse, elg og kronhjort.

Under opholdet i indlandet slog kystfiskerne kortvarigt lejr ved søer og åer, hvor tabte og kasserede pilespidser, økser og knive vidner om deres aktiviteter.

En af de søer, der blev besøgt gentagne gange i jægerstenalderens sidste årtusinder, var Brændegård Sø på Sydfyn.