Bovlund Frimenighedskirke


Bovlund Frimenighedskirke. Foto: Henrik J. Møller.

Intro

Bovlund Frimenighedskirke blev bygget i 1896 af frimenigheden i Bovlund, der blev grundlagt i 1879. Kirken er endnu i brug.

Bovlund Frimenighedskirke blev opført ved Bovlund Bjerg i 1896. Kirken er tegnet af arkitekt Andreas Bentsen. Alterbordet og altertavlen er tegnet af arkitekt Martin Nyrop, mens alterbilledet er malet af N.P. Mols.

Ved frimenighedskirken findes der flere mindesten. En mindesten er rejst for frimenighedspræsten L.B. Poulsen i 1921, der også blev begravet ved frimenighedskirken. Mindestenen er udført af billedhugger N. Hansen Jacobsen. En anden mindesten er rejst for politikeren Anders Lebeck, død 1926. En tredje mindesten er rejst for Marten Refslund Poulsen, død 1960.

Frimenigheden begyndte som en grundtvigsk bevægelse o.1850, der omfattede tilhængere fra Agerskov og Branderup sogne. I begyndelsen blev bevægelsen ledet af Bunde Refslund (1828-95) fra Bovlund. Han havde været gået på Rødding Højskole og havde der værer en af de dygtigste elever. Fra 1852 blev der afhold folkefester i Mandbjerg skov. Fra 1858 var pastor Boesen i Agerskov leder af bevægelsen indtil tyskerne afsatte ham som sognepræst i kirken i 1867.

Arbejdet blev derefter videreført af lærer L.B. Poulsen i Rangstrup, der i 1870 flyttede til Bovlund. Han stod bag oprettelsen af Bovlund Frimenighed i 1879. Samme år blev han af Cornelius Appel ordineret til præst for frimenighederne i Bovlund, Forballum og Vesteråbølling. Han stod også bag opførelse af Bovlund Frimenighedskirke i 1896. Kirken blev dog først taget i brug i 1900, efter at de tyske myndigheder havde forhindret åbningen indtil da. L.B. Poulsen gik på pension i 1916 og døde i 1919. Han blev begravet ved frimenighedskirken og i 1921 blev der rejst en mindesten over ham.

Efter 1916 blev frimenigheden viderført af L.B. Poulsens søn, Martin Refslund Poulsen. Han døde i 1960 og der blev da også rejst en mindesten ved frimenighedskirken over ham.

Siden 1992 har skuespilleren, forfatteren og salmedigteren Steen Kalø Andersen været præst i Bovlund Frimenighed. Hvert år holder menighederne i de tilstødende sogne og frimenigheden en fælles friluftsgudstjeneste forskellige steder.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J.P. Trap Danmark, Haderslev amt, bd. X,1, 1966