Bovbjerg Fyr


Bovbjerg Fyr


Bovbjerg Fyr


Bovbjerg Fyr

Intro

Bovbjerg fyr på toppen af Bovbjerg klint er et vartegn på den jyske vestkyst. Fyrtårnet står 41 meter over havets overflade og er rødmalet, så skibe ved landkending ikke forveksler fyret med de hvidkalkede kirker i Ferring og Trans. Det 26 meter høje fyr blev sat i drift i 1877.

Som det første danske fyranlæg blev fyr og fyrmesterbolig bygget sammen i en karakteristisk halvbuet, trelænget form. I mange år ville man ikke bygge fyr på vestkysten. Datidens sejlskibe frygtedes at ville gå for tæt på den barske kyst, hvis den var oplyst af fyr. Men opførelsen af Bovbjerg fyr var starten på fyrsystemet langs kysten mellem Hanstholm og Esbjerg, og risikoen for stranding og forlis aftog med indførelsen af damp- og senere motorskibe.


Kong Frederik VI besøgte Bovbjerg efter stormfloden i 1825, hvor havet brød gennem Agger tange nogle mil længere mod nord. Der rejstes en træstøtte på Bovbjerg til minde om kongens besøg, men havet åd af klinten, og to gange i de følgende årtier måtte støtten flyttes mod øst. Noget måtte gøres mod erosionen af landbrugsjorden, og i 1875 begyndte Statens Vandbygningsvæsen neden for Bovbjerg opførelsen af de første høfder på Jyllands vestkyst. Høfder blev herefter bygget ud for Agger og Thyborøn og den øvrige vestkyst, og havets kræfter var tæmmet for en stund. I 1970’erne begyndte man at forstå, at den bedste beskyttelse af kysten er fodring med sand, og siden er denne kystfodring på Jyllands vestkyst blevet den dominerende form for kystbeskyttelse – også ved Bovbjerg.