Bovballe Mølle


Møllesten som har været brugt på møllen indtil ?


Bro over møllehjulet


Mølledammen.


udsigt mod øst over mølle dammen.


Bovballe mølle set fra syd.


Dette er den offesielle vej til Bovballe mølle, vejen fører ned til broen over omfartsåløbet og ind på gårdspladsen. Stuehuset med mølleriet ses i baggrunden.

Intro

Bovballe mølle er omtalt tilbage til 1660. Før svenskekrigen hed den Smidstrup mølle, og lå da ved vejen mellem Håstrup og Smidstrup, men den blev brændt ned og ødelagt under krigen. Navnet Smidstrup mølle eller Bovballe mølle bruges i årene herefter.

Bovballe Vandmølle en natur og kulturperle. Den er en privatejet mølle.

Møllerne i Smidstrup Sogn
I Smidstrup sogn har der været mange møller. Der har været flere vindmøller, men så vidt vides kun en vandmølle. En mølle var en meget vigtig del af livet på landet, det var her bønderne fik deres korn malet til mel og foder til dyrene. Bønderne havde pligt til at komme og få kornet malet, og som betaling herfor fik mølleren et mål korn.

De første møller
Den første vandmølle var Smidstrup Mølle, men den blev ødelagt under svenskekrigen i 1658 til 1659. Smidstrup Mølle lå lidt øst for broen, der fører vejen over bækken mellem Håstrup og Smidstrup. Møllen er derefter flyttet længere mod øst, her får den også det vand, som kommer fra Håstrup. Møllen blev bygget omkring 1665 og hedder nu Bovballe mølle, men omtales også som Smidstrup mølle, selv om det må være den samme.

Vandforsyningen
Vandet der forsyner møllen, kommer henholdsvis fra Klattrup, hvor bækken først er synlig, lige vest for skoven ” Velling Torn”. Her danner den skel mellem Velling og Tiufkær marker, men den var også skel mellem Brusk herred mod vest og Holmans herred mod øst. Dette vandløb er begyndelsen til Mølleåen. Fra den gamle Smidstrup Mølle er åens navn Mølleåen. Hertil kommer også vand fra bækkene der starter henholdsvis i Ulvemosen og Rødmosen, som ligger vest for Tiufkær. Som før omtalt kommer der også vand til åløbet fra bækken, der kommer fra Håstrup. Vandet herfra når åen lige nord for møllen.

Svaret på for lidt vand i mølleåen - en vindmølle!
Bovballe Mølle er anlagt ca. 1665 og den er den første af i alt 7 møller, der lå langs mølleåen. Det er selvfølgelig også her ved Bovballe mølle, at der er mindst vand til driften. Derfor blev der i ca. 1850 opført en vindmølle på bakken mod vest - dette punkt er ca. 63 m. over havets overflade. Møllen her kunne hjælpe, når der var for lidt vand i åen. Omkring 1926 blev vindmøllen nedbrudt. Det nuværende stuehus med mølleri er bygget omkring 1885. Der fortælles, at der til tider var så lidt vand i åen, at når en ko drak vand fra åen, så gik vandhjulet i stå, men hvis koen vender sig om og aflevere noget vand igen gik hjulet i gang igen.

Nye tider
Da elektriciteten kom til egnen omkring 1912, og de enkelte gårde selv fik drivkraft til at trække kværnen, blev møllens betydning væsentlig reduceret. Derfor startede mølleren bageri og restauration på møllen, og fik dermed et nyt levebrød. Det siges, at der på et tidspunkt boede og arbejdede 17 personer på møllen. På Bovballe Mølle har der gennem tiden været megen aktivitet. Foruden mølleriet har der været restauration, bageri, foderstofhandel og i en periode statskornlager.

Bovballe Mølle idag
Fra 1936 har møllen været drevet med landbrug som hovederhverv. Der er 42,5 tdr. land til møllen. På nuværende tidspunkt bliver mølleåens vand stadig udnyttet ved Bovballe. Gunner har installeret en dynamo, der leverer strøm til privaten. En DVD om Bovballe mølle, med Gunner B. Madsen som fortæller, kan købes i Smidstrup & Omegns Museum ved henvendelse til Metha Lange tlf. 7586 0142.