Boulevarden
Intro

I 1882 anlagde man forløberen for Boulevarden kaldet Bleggårdsvejen, den løb fra Danmarksgade og sydpå langs Bleggårdsåen.

''Blegmanden'' Navnet Bleggårdsvejen fik den fordi den førte ud til Bleggaarden, hvor blegmanden tidligere blegede tøj og garn. Ved det store åreguleringsprojekt i Aalborg i slutningen af 1890erne blev åen overdækket og lagt i rør og man benyttede lejligheden til at omdøbe vejen.

''Boulevarden'' Den 03.05.1897 fik den sydlige del af Bleggaardsvejen indtil Danmarksgade navnet Boulevarden (et navn den efter sigende allerede havde i folkemunde), mens stykket nordpå fra Danmarksgade til omkring Vingårdsgade fik navnet Bleggårdsgade. Men Aalborg manglede fortsat en forbindelse nordpå fra Danmarksgade til byens centrum og havn, her måtte de rejsende fra banegården gå ad byens smalle og kringlede gader. ''Aalborgs hovedgade'' Det hed sig at de førstegangsbesøgende ofte endte i Karolinelund, fordi de fejlagtigt troede at Danmarksgade var Aalborgs hovedgade. I 1905 beskrev en journalist på Aalborg Stiftstidende turen fra Banegården til centrum således: ''' ''' '''"Det gentager sig hver Dag: I større eller mindre Skarer strømmer de fremmede ud fra Jernbanestationen, op gennem Boulevarden og staar saa stille et Øjeblik, før de i mindre Stimer begiver sig paa Vej gennem de snævre og krogede Smøger, der danner Adgangen til Aalborg. Derinde i disse mørke Kvarterer opholder de sig et Kvarters Tid, springende omkring fra Brosten til Brosten, kiggende på Gadehjørnerne og spørgende hverandre om Vej, indtil de tilsidst naar ud igen i Byens Hovedårer, og takker Forsynet for deres vidunderlige Redning."*''' ''' ''' På denne baggrund diskuterede man allerede i 1905 forslag til forbedringer af vejnettet indtil byens centrum fra banegården. Efter nogle års diskussioner i byrådet om den nye gades nøjagtige placering vedtog man i december 1908 Boulevardens endelige forløb og arbejdet blev igangsat i 1910 på strækningen fra Østerågade til Algade, i 1911 fra Algade til Skolegade (nu Vingårdsgade) og i 1912 fra Vingårdsgade til Danmarksgade. ''' '''

''Gennembruddet'' På opfordring fra en af byens store bygmestre, murermester Andreas Lauritsen, valgte byrådet den 20.03.1911 at navngive hele gadestrækningen fra Algade til Banegården for Boulevarden. Hermed forsvandt Skomagergade, Bleggårdsgangen (den oprindelige) og Skottegyden. Boulevardens gennembrud blev oplevet som en voldsom ændring i bybilledet. Man fik med gennembruddet skabt en nord-sydgående hovedgade i byen, og samtidig fik man saneret et fattigt kvarter i midtbyen. Der kom således flere, dyrere og større lejligheder langs Boulevarden, de oprindelige beboere måtte derfor flytte ud i Vestbyen, hvor boligerne var billigere, mens middelklasseborgere, forretninger og institutioner rykkede ind på Boulevarden. ''Elmquist-Boulevarden'' Den 09.08.1956 omdøbte man strækningen fra Steen Blichers Gade til Jyllandsgade til Elmquist-Boulevarden Gaden blev opkaldt efter overretssagfører Eduard E. Elmquist (1851-1900). Elmquist var involveret i mange firmaer og foreninger i byen, bl.a. stiftede han i 1880 husmandskreditforeningen: "Kreditforeningen af Grundejere paa Landet i Jylland", han var ligeledes direktør for forsikringssselskabet "Fremtiden"fra 1890. Det var da også på opfordring fra dette selskab, at byrådet valgte at omdøbe gadestrækningen. En begrundelse for forslaget lød: '''"Hans kendskab til førende politiske personligheder og hans arbejde og energi var stærkt medvirkende til at skabe basis for de 2 institutioners senere kraftige fremgang. De er begge i dag store og anerkendte virksomheder og af ikke ringe betydning for Aalborg by"'''. ''Storbyambitioner'' Navnet slog dog aldrig rigtig an, og i dag hedder strækningen igen Boulevarden. Med Boulevarden fik man et symbol på Aalborgs storbyambitioner, en bred gade med forretninger, lindetræer og mondæne bygninger. Skønt Boulevarden aldrig som forretningsstrøg har kunnet sammenligne sig med Bispensgade og Algade, har mange forretninger og institutioner fortsat til huse i gaden. I 1990erne har specielt mange computerforretninger slået sig ned på Boulevarden og givet den øgenavnet Silicon Boulevard.

''Se flere billeder af Boulevarden her: '' [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Boulevarden2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Boulevarden2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4] ''Aalborg Byråds forhandlinger'' 86/97 34/1910-11 121/1906 C-53-1956 ''Aalborg Stiftstidende '' 06.07.1905* 22.04.1965 22.04.1997 ''Byrådets arkivalier indtil 1970'' '' '' ''Byrådssag C-53-1956)'' ''Aalborgs Historie'' Bind 5, side 36, 212-214