Borup-stenen


Runestenen står i dag i Borup kirke.

Intro

Borup-stenen er en runesten fra vikingetiden. Den står i dag inde i Borup Kirke.

Runesten er mindesten fra vikingetiden (år 793-1066). Stenene har stået langs veje og ved vadesteder. Farvespor på nogle sten viser, at de har været bemalet i røde, sorte, blå og gule farver. På denne sten står der med runer ”Ase (eller Æsi) rejste denne sten efter Thorgot, sin fader, Boves søn, den bedste thegn”. Det er usædvanligt, at der nævnes tre generationer Ase (søn), Thorgot (far) og Bove (farfar). Thorgot betegnes som en thegn, hvilket vil sige en mand med en vigtig position i samfundet, enten en høvding eller en person med høj militær rang. Det kan være farfaderen Bove, der har givet navn til byen Borup. I det Boves torp med tiden har ændret udtale til Borup.