Borthigsgade


Borthigsgade 9-13. Kolding Stadsarkiv.


Borthigsgade 7. Kolding Stadsarkiv

Intro

Borthigsgade er et gadenavn fra 1937, og hed tidligere Iver Sørensens Gade.

Borthigsgade er navngivet efter postfører Borthig som opførte Hjelms Mølle i 1865.

Hjelms mølle var en vindmølle, der lå for enden af Hjelmsvej. Møllen blev opført 1865 af fhv. postfører Borthig, som havde erhvervet jorden fra I.S. Borch. Jordstykket var benævnt Hjelms Toft efter bager Jeppe Hjelm, død 1819.

Møllen blev opført med materialer fra Slotsmøllens vindmølle, der havde ligget omtrent der, hvor Kolding Banegård nu ligger. Blandt senere ejere kan anføres møller Peter Jeppesen, og bager Christian Ernst Rasmus Andersen, som ejede den til sidst.

Natten til den 15. april 1931 brændte møllen. Man var midt i en produktion af kyllingefoder, da akslen løb varm og havde antændt et af trælejerne. Et af byens vartegn var ikke mere