Borteblevet, Stornoway


Kutter i høj sø

Intro

Stornoway meldt borteblevet 6. december 1959 i Nordsøen

Den 6 dec. afsejlede S. fra Esbjerg på fiskeri i Nordsøen sammen med Ff. "Monaco". Skibet havde mistet roret, kl. 11:00 blev sigtbarheden nul; M. befandt sig da på ca. 50°45'N., 1°00 Ø. Kl. ca. 14:00 meddelte S., at skibet var opankret. Kl. ca. 18:00 hørte M. sidste gang fra S., som oplyste, at ankeret syntes at holde. S. syntes på dette tidspunkt ikke at ligge ret langt fra M. Den 7. kl. ca. 01:00, da der kom klaring, var S. forsvundet - og en omfattende eftersøgning fra luften og til søs gav intet resultat, og skibet må derfor anses for forlist.

Ministeriet må antage, at forliset skyldes havariet i forbindelse med vejrforholdene

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1959


Stornoway var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskeskipper Svenning Myrup Sørensen. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs til Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1959


Skibets 5 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskeskipper Svenning Myrup Sørensen (Esbjerg), Bådsmand Thorvald Danborg Damsgård (Sdr. Lyngvig), Trediemand Mands Henrik Nielsen (Esbjerg), Kok Henning Sørensen Bjørnskov (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1959


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.