Borteblevet, Nordlyset


E 109 NORDLYSET, Einar S. Olsen ca. 1910


E 109 NORDLYSET

Intro

Nordlyset meldt borteblevet 1. februar 1916 i Nordsøen.

Siden d. 16/2, da N. under en forrygende Orkan var opankret ca. 55 Sm. V.t.N. for Indsejling til Esbjerg, vides intet angaaende N., som formentlig er forlist med Mand og Mus.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VNV.lig Orkan

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Nordlyset var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var C. P. Larsen. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibets var undervejs fra Esbjerg til Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Alle skibets 5 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Skipper Christian Pedersen Larsen (Esbjerg), Fisker Hans Poulsen Lassen (Esbjerg), Fisker Martin Pedersen (Esbjerg), Fisker Kristian Marius Thomsen (Esbjerg), Fisker Otto Valdemar Jensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.