Borteblevet, Nordjylland


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Nordjylland meldt borteblevet 1. januar 1917 i Nordsøen

Siden Afrejsen vides intet om N., som formenes forlist med Mand og Mus

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1917


Nordjylland var et dansk fiskefartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var C. Jørgensen. Skibet havde 6 besætningsmedlemmer. Skibets afgangssted var Lemvig.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1917


Skibets 6 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Skipper Christian Peder Jørgensen (Frederikshavn), Fisker Edmund Valdemar Pedersen (Frederikshavn), Fisker Johannes M. Pedersen (Esbjerg), Fisker Vilhelm M. Pedersen (Esbjerg), Fisker Jørgen Christensen (Esbjerg), Fisker Niels Christian Sørensen Lang (Aalborg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1917


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.