Borteblevet, Lykkens Prøve


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Lykkens Prøve meldt bortebleven 1 januar 1922 i Nordsøen

D. 6/10 23 afgik L. P. fra Esbjerg for at fiske i Nordsøen. Siden er intet hørt til Fartøjet udover, at Overdelen af L. P.s Styrehus er drevet i Land ved Højen. Fartøjet formodes at være forlist med Mand og Mus under Stormen d. 9/10 23.

Ulykkesdato er fiktiv, ikke oplyst i søulykkesstat

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Lykkens Prøve var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var Niels Peder Nielsen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fører Niels Peder Nielsen (Esbjerg), Fisker Peter Chr. Nielsen (Esbjerg), Fisker Mathias Nielsen (Esbjerg), Fisker Christen Christensen Peder Sørensen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1922/23


Link til:


Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.