Borteblevet, Ketty


Kutter E 45 KETTY af Einar S. Olsen

Intro

Ketty meldt borteblevet 9. september 1924. Formodes at være forlist i en storm.

K. afsejlede fra Esbjerg d. 5/9 1924 paa Fiskeri i Nordsøen. D. 9/9 blev K. set af en anden Kutter ca. 90 Sm. VNV for Graadyb; siden er intet set eller hørt til K., der maa formodes at være forlist med Mand og Mus i Stormen Natten mellem d. 9/9 og 10/9.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1924


Ketty var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var skipper Christan Ditlev Svendsen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibets var undervejs til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1924


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Skipper Christan Ditlev Svendsen (Esbjerg), Fisker Ferdinand Hyttel (Sæby), Fisker Axel Andersen (Esbjerg), Fisker Hans Christian Svendsen (Strandby).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1924


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.