Borteblevet, Helene


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen

Intro

Helene meldt borteblevet 1. september 1916 i Nordsøen

Siden d. 14/9 Kl. 9 EM., da H. kort forinden en voldsom Byge under haard Storm observeredes fra et andet Fiskerfartøj ca. 18 Sm. V. for Horns-Rev Fyrskib, vides intet om H., som formenes forlist med Mand og Mus.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: storm

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Helene var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var skipper Jesper Marius Lauritzen. Skibet havde 6 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med fisk. Det var undervejs fra Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Skibets 6 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Skipper Jesper Marius Lauritzen (Grenaa), Fisker Sofus Valdemar Hansen (Grenaa), Fisker Petri Rasmussen (Grenaa), Fisker Viktor Emanuel Schwanch (Esbjerg), Fisker Kaj Benjamin Jensen Møller (Løkken), Fisker Eli Jensen Møller (Løkken).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1916


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.