Borteblevet, Ella


Kutter E 428 ELLA

Intro

Ella meldt borteblevet 1. januar 1926 2 sømil syd fra Horns Rev i Nordsøen.

D. 9/10 Kl. 8 Fmd. blev K., der havde mistet Roret, taget paa Slæb af Ff. "Kaj" af Esbjerg 61 Sm. fra Graadyb Lysbøje. Kl. 3½ Emd. standsedes Slæbningen, fordi Vejret blev daarligt. Forbindelsen mellem Fartøjerne blev afbrudt og begge Skibe holdtes i Nærheden af hinanden, idet de med langsom Maskine gik op mod Vinden. D. 10/10 Kl. ca. 6 Fmd., da Skibene var ca. 2 Sm. S.t.Ø. af Horns Rev F.S., tabtes E. af Syne. Det blæste paa det paagældende Tidspunkt stærk V.lig Storm med Hagl- og Regnbyger. Senere er intet set til E., der maa antages at være forlist med Mand og Mus.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1926


Ella var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var fiskerskipper Anders Lodberg Jensen. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var på vej til fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1926


Skibets 4 besætningsmedlemmer omkom. Deres navne er: Fiskerskipper Anders Lodberg Jensen (Søndervig), Bedstemand Christen Thygesen (Esbjerg), Fisker Christian Christen Mortensen (Linne Klint), Fisker Christen Kruse Sørensen (Vrist).

KIlde: Dansk Søulykkestatistik, 1926


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.