Borris HedeIntro

Stort hedeområde. Gl. landevej med bevarede milesten, gravhøje, rakkerstuerne, utallige, intakte gamle vejspor, militært øvelsesterræn med Borris lejren. Tomterne af gårdene, tvangsflyttede i begyndelsen af 1950'erne, ligger tilbage sammen med tydelige spor af deres marker, pløjet med ryggede agre.

''Borris Skydeterræn'', ''Borrislejren'' eller ''Borris Garnison'' er Danmarks største hedeareal på godt 4.700 hektar (47 km²) og ejes i dag af den danske stat og benyttes af Forsvaret. Borris skydeterræn ligger omkring 11,5 km øst for Tarm i Vestjylland. Terrænet som udgør Borris Skydeterræn har været fredet i over 100 år. Staten opkøbte arealet i 1903 og siden da har arealet været fredet. En fredning som ikke forhindrer Forsvaret i at holde sine store øvelser og skydeperioder. Borris Skydeterræn er opbygget på en speciel måde i forhold til andre skydeterræner. I stedet for at skyde ud over vandet, skyder man ind imod midten af terrænnet. Borris Skydeterræn har en cirkelformet vej hele vejen rundt om skydeområdet, som man normalt ikke må skyde henover. Da terrænet blev købt af staten, blev alle huse og gårde ryddet. Dette giver i dag et terræn som bærer præg af læhegn og marklignende sletter. Borrislejen er et fælles øvelsesområde for hele forsvaret og har derfor heller ikke faste regimenter eller skoler tilknyttet. Borrislejren rummer fast: Soldaterhjemmet, Skydekontor, UMAK (uddannelsesmateriel kontor), Indkvarteringsbygninger, Lokal Støtte Element, Kantine (h.u. Sergent- og Officersmesse)