Borreby


Borreby. Prospekt udført af Fredinand Richard og udgivet i 1844-1868.

Intro

Herregården Borreby ligger nær Skælskør på Vestsjælland. Kong Christian den Tredje overdrog i 1553 Borreby til rigskansler Johan Friis. På et dobbelt voldsted byggede han i 1556 en karakterfuld renæssancehovedbygning...

Herregården Borreby ligger nær Skælskør på Vestsjælland. Kong Christian den Tredje overdrog i 1553 Borreby til rigskansler Johan Friis. På et dobbelt voldsted byggede han i 1556 en karakterfuld renæssancehovedbygning. Arkitekturen er et imponerende eksempel på de såkaldte herreborge, befæstede herregårde, der efter Grevens Fejde blev bygget til at modstå overfald. De to borggårdsfløje og portbygningen er opført 50 år efter hovedbygningen af rigskanslerens nevø, Christian Friis. Han byggede også store avlsbygninger vest for borggården. Slægten Castenschiold har siden 1783 ejet og beboet Borreby. Der er offentlig adgang til borggården og haven, som rummer elementer fra renæssance, barok og romantik. ''Herreborgsteater på Borreby'' Realdania iværksatte i 2008 kampagnen Fremtidens Herregård. Kampagnen udarbejder i samarbejde med herregårdsejere bud på, hvordan herregårdene igen kan blive dynamoer for udvikling på landet. På Borreby vil ejeren, Joachim Castenschiold, gerne sikre bevarelsen af renæssanceanlægget. Det skal blandt andet ske ved at bruge nogle af de fredede bygninger i avlsgården til teater. Hensigten er at gøre Borreby til områdets kulturdynamo og Danmarks eneste permanente herreborgsteater. Borreby samarbejder derfor med Fremtidens Herregård om et projekt, hvor en del af Ridehuset udvikles til sommerteater. Der bliver café i Gl. Vognport og kornmagasinet indrettes til tilknyttede funktioner. Den Store Vognport skal omdannes til helårscene. Der skal også indrettes flere teaterrum i parken, for eksempel musikpavillon og amfiteater.