Bornholmsgade


HB Hovedstadens Brugsforening, Bjørnøgade/Bornholmsgade, Aalborg 1964


Bornholmsgade

Intro

Bornholmsgade blev navngivet den 08.12.1941 - strækningen fra Fynsgade til Østre Allé. Navngivningen var tiltrængt, da stykket mellem Fyensgade og Færøgade allerede var bebygget og delvis beboet.

Den 19.08.1944 blev gaden forlænget nordpå til Østerbro, her indgik Rolighedsvejs syd-nord-gående strækning. Den vest-øst-gående strækning af Rolighedsvej syd for Karolinelund fik ved samme lejlighed navnet Karolinelundsvej efter forhandlinger mellem kommunalbestyrelserne i Aalborg, Nørre Tranders og Hasseris om ændringer af gadenavne, således at man kunne undgå navnesammenfald. Denne vejstrækning blev nedlagt i begyndelsen af 1960erne, og i en årrække eksisterede Karolinelundsvej ikke. I 1956 blev Bornholmsgade på ny forlænget nordpå fra Østerbro til Nyhavnsgade. Men i 1971 foreslog Tivoli Karolinelund, at man forkortede Bornholmsgade, og i stedet benævnte strækningen langs Karolinelund - Østerbro til Fynsgade - for Karolinelundsvej. Ønsket var begrundet med, at den gamle Karolinelundsvej var blevet nedlagt, og at flere af forlystelsesstederne og Karolinelunds kontorer blev drevet fra Bornholmsgade, derfor foretrak man det mere velklingende navn Karolinelundsvej. Den 19.04.1971 imødekom byrådet ansøgningen, og Bornholmsgade strækker sig derfor kun fra Østre Allé til Fynsgade i dag.

Aalborg byrådsforhandlinger C-20-1941 C-7-1944 C-2-1956 19.04.1971 - 2.03.910 Mag. 2. Afd./Teknisk forvaltning: Drift og anlæg 3