Bork Havn




Intro

Bork Havn er i dag karakteriseret af gamle bygninger og skure samt moderne erhvervsbygninger på ’Bryggen’.

På havnen ses bl.a. et gammelt hvidkalket hus, der nu er fiskeforretning. Her opbevarede man is til nedkøling af fangsten. Isen blev skåret på fjorden om vinteren. På stejlepladsen står bl.a. to jernbanevogne fra den nedlagte Tarm-Nr. Nebel jernbane. Søren Lykkes Hus, der i dag er turistkontor på Bork Havn, er det gamle Obling Trinbrædt på samme jernbane. Det blev i 1958 flyttet til Bork Havn, hvor Søren Lykke brugte det til jagthytte og beboelse. I området ved Bork og i de omkringliggende sogne har fiskeriet gennem tiderne været et vigtigt supplement til landbruget, der dog p.g.a. de store marskområder var det bærende erhverv. Der er foregået et meget omfattende fiskeri, herunder også østersfangst. I dag er fiskeriet gået kraftigt tilbage, og fjorden indeholder kun en meget ensidig bestand af ål, skrubber og sild. Naturskolen under Skjern-Egvad Museum har jollen Laurids Fahl liggende i Bork Havn. Båden anvendes til formidling af fiskeriet på Ringkøbing Fjord. Brugerne er skoleklasser og turister. 3 YouTube link der viser havnen i 1968. Link 1 https://www.youtube.com/watch?v=f-SlbNHWptc link2 https://www.youtube.com/watch?v=HuoeyS5zg9I link3 https://www.youtube.com/watch?v=nerCvAvzNjY

''Publiceret''