Boring Kirketomt


Boring Kirke. ©Horsens Museum


Der har aldrig været gravet i selve tomten, men Horsens Museum fandt ved en mindre udgravning i efteråret 2011 en afgrænsning på kirkegården i form af en grøft. ©Horsens Museum


På kirketomten er gjort forskellige fund. Der er blandt andet fundet flere mønter fra middelalderen. ©Horsens Museum

Intro

På kirkebakken syd for vejen lå i middelalderen Boring Kirke. Kirken blev nedlagt efter reformationen.

Stormandsgården
Nord for Boring By lå i middelalderen den befæstede stordmandsgård Boringholm. Stedet ligger i den lille skov nord for byen og er absolut et besøg værd.

Kirken
Boring Kirke lå syd for byen på den markante kirkebakke. Man ved ikke ret meget om kirken. Bakken er fredet og ligger med meget stejle sider, hvilket tyder på, at den kan være kunstig anlagt til formålet. Konturerne efter kirken kan anes i græsset. Bygningen har været orienteret øst-vest, men grundplanen kendes ikke. Der har aldrig været gravet i selve tomten, men Horsens Museum fandt ved en mindre udgravning i efteråret 2011 en afgrænsning på kirkegården i form af en grøft.

Det er uvist præcist, hvornår kirken blev revet ned, men en tradition siger, at Claus Glambek til Rask Hovedgård rev kirken ned omkring 1589 og brugte materialerne i Hvirring Kirke. Glambek var af adelsslægt og boede på sin gård Rask, som han havde arvet fra sin mor. Han ligger begravet i Hvirring Kirke. På kirketomten er gjort forskellige fund. Der er blandt andet fundet flere mønter fra middelalderen.

Vejen fra Skanderborg til Ribe
Engang gik vejen fra Skanderborg til Ribe lige nord for kirkebakken. Et sagn siger, at de rejsende gerne søgte ind i kirken for at bede om hjælp til at komme over det farefulde Uldum Kær, der ligger lige vest for Boring