Borgvold


Under rutebilstationen finder Vejle Museum rester af Vejles gamle borg. Personerne er : Bagerst Brian Nielsen I midten Folmer Christiansen Forrest Marie Louise Pedersen. Fotograf: Benny F. Nielsen


Postdilligence foran Vejle Posthus på Borgvold i 1940'erne. Foto: Vejle Stadsarkiv


Et vue over Borgvold - Jernbanepladsen. Til venstre ses Theater-Hotellet med restauranten,og ved siden af Hotel Dania. Bagerst ses Havnegade nr. 3 & 5, hvor vinhandler A. Hartvigs Eftf, Aage Ørsted havde butik og senere beværtning. Foto: Vejle Stadsarkiv.


Theater-Hotellet, der lå Borgvold 4. Indgangen til Vejle Teater ses i gavlen til højre, og bag det anes Sct. Nicolai Kirke. Teateret lukkede i 1961 for at blive renoveret, og huser i dag Haahr Oil Companys administration. Foto: Vejle Stadsarkiv

Intro

Stednavnet Borgvold refererer til, at der i middelalderen lå en kongelige borg på stedet, hvor busstationen i Vejle ligger idag. Oprindeligt blev borgen kaldt Castrum Wethæl (Vejleborgen). Senere blev den kaldt for Borgvold.

Castrum Wethæl - den forsvundne borg
Stednavnet Borgvold i Vejle midtby - der hvor Vejle Rutebilstation ligger idag - refererer til, at der i middelalderen lå en nu for længst forsvunden borg på stedet. Den blev oprindeligt kaldt Castrum Wethæl (Vejleborgen). Allerede i 1437 kaldes pladsen for Borgvold.

Udgravninger har vist, at borgen blev opført af træ på en banke med en spidsbundet voldgrav omkring. Hvor stor borgen har været vides ikke, det er dog mest sandsynligt, at der har været tale om en mindre borg bestående af et befæstet tårn med palisader omkring. I voldgraven var der endnu en banke, hvor der stod huse til beboelse for tjenestefolk, stalde og lignende.

Hvem og hvornår
Det vides ikke med sikkerhed, hvem der byggede Castrum Wethæl, eller hvornår den blev bygget, men det var formentlig i slutningen af 1200-tallet eller første halvdel af 1300-tallet. Borgen lå uden for det daværende Vejle på kongens jord, og borgen kan være bygget for at beskytte den kongelige magt i Vejle.

En "tvangsborg"?
Måske var Castrum Wethæl en såkaldt "tvangsborg". Mens Erik Menved var konge (1287-1319), opførte han en del borge rundt omkring i landet efter, at der havde været flere store bondeoprør. Fra disse borge kunne lensmanden som kongens repræsentant lede byen, indkræve skatter og fungere som den øverste domsmyndighed.

Fra Castrum Wethæl til Borgvold til busstation
Selve borgen omtales kun en enkelt gang i middelalderen. Det er i 1351, hvor Ribebispen havde fået borgen, og Vejle, i pant af kong Valdemar Atterdag. I 1473 var borgen sandsynligvis allerede blevet nedlagt, og pladsen, hvor den havde ligget, blev kaldt Borgvold. Siden 1406 havde lensmanden i Vejle nemlig resideret på den anden borg ved Vejle, Rosborg.

Jorden ved Borgvold blev givet til dominikanerklostret, Vejle Sortebrødrekloster, og blev udlagt til kålgårde.

De sidste synlige rester af borganlægget forsvandt med anlæggelsen af jernbanen i sidste halvdel af 1800-tallet.

Henvisninger:
Fra Vadested til by, Vejle historie bd. 1. (red. Asbjørn Hellum) Vejle 1997.
Læs mere om Borgvold på VejleWiki Borgvold