Borgskulptur
Intro

Karl Aage Riget, 1991, delvist bemalet rustfrit stål. Opstillet af Boligselskabet Lejerbo.

''Publiceret''

Skulpturen tilhører Kolding Kommune.

Karl Åge Riget (1933-2001) var maler og billedhugger med et stort portefølje af arbejder udstillet i det offentlige rum. Riget er kendt for farverige og geometriske kunstværker. Riget er født nær Århus, men i 1960'erne blev han ansat som malersvend i København. Her blev maskiner og maskindele de foretrukne motiver i hans malerarbejde. Gennem disse arbejder nærmede Riget sig det konstruktive maleri, hvor trekanter, kvadrater, tal og cirkler i forskellige størrelser er sat sammen på forskellige måder. Rigets stringente skulpturer i enten metal eller sten er næsten som en levendegørelse af de geometriske motiverne fra hans farverige malerier.