Borgmestergården


Borgmestergården


Gammelt postkort med Borgmestergården

Intro

Den gamle borgmestergård er er udstykket fra den samme store købmandsgård som Hotel Ringkøbing. Ved en handel i 1806 deltes gården, og den nuværende bygning opførtes i 1817 af købmand Juelsgaard. Bygningen kaldes Den gamle Borgmestergård fordi flere byfogeder og borgmestre har boet her.

Den gamle borgmestergård er er udstykket fra den samme store købmandsgård som Hotel Ringkøbing. Ved en handel i 1806 deltes gården, og den nuværende bygning opførtes i 1817 af købmand Juelsgaard. Kaldes Den gamle Borgmestergård fordi flere byfogeder og borgmestre har boet her. Huset opførtes som en stor grundmuret bygning i tidens empirestil, og med mansardtaget, den høje frontispice, pilastrene m.v. er huset ikke særligt lokalpræget, men til gengæld er det et fornemt udtryk for datidens arkitektur. Den nederste del af mansardtaget er tjæret sort. Ingen kender begrundelsen, men det kan have været for at tætne tagfladen. Under alle omstændigheder medvirker det til et flot samlet indtryk, og bygningen er en af byens smukkeste. Se mere på Ringkøbing Bevaringsforenings hjemmeside: [https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/torvet/torvet-20/ Torvet 20, Borgmestergården | Ringkøbing Bevaringsforening (bevaringsforeningen.dk)]