Borgmester Madsens Gade


Borgmester Madsens Gade med parkeringspladsen mellem blokkene og Sofievej i baggrunden, 1965. Boligblokken til højre blev bygget i 1944-46. Fotograf: Johs. Rønvig.


Peter Theodor Madsen, borgmester i Vejle fra 1895 til 1919. Portrætfoto o. 1900. Fotograf: H. P. Jensen


Borgmester P. Th. Madsen i sit kontor, der lå i forbindelse med privatboligen på Dæmningen nr. 13 (nuværende nr. 33). Foruden at være Vejles sidste kongevalgte borgmester var P. Th. Madsen desuden byfoged. Fotograf: Hans Albjerg.


Borgmester Madsens Gade, 2008. Fotograf: Ib Meinhardt.

Intro

Vejen har navn efter Peter Theodor Madsen, der var byfoged og borgmester i Vejle 1895-1919.

I 1944 bestemte byrådet, at der skulle foretages en ændring af gadeforløbet ved den daværende Sofievej, og i den forbindelse vedtog man, at navnet Sofievej helt skulle forsvinde, når bebyggelsen ved den var blevet nedrevet og gaden udvidet. I stedet skulle gaden hedde Borgmester Madsens Gade, men foreløbig skulle dette navn dog kun bruges om den sydlige, brede del af gaden.


Peter Theodor Madsen var født d. 25. november 1848 som købmandssøn i Horsens. Han kom til Vejle i 1895.

I Vejle afløste han byens første kongevalgte borgmester, A.S. Ørsted, da denne gik af pga. alder. Ligesom Ørsted var Madsen både borgmester og bygfoged (politimester). Som baggrund for at varetage disse hverv havde han en juridsk embedseksamen med førstekarakter fra 1873.

Efter eksamen var han ansat ved Århus Stiftsamt, og i 16 år, fra 1876-1892, som by-og herredsfuldmægtig i Stubbekøbing. Den sidste ansættelse han havde, inden han kom til Vejle, var som skibsregistrator i København.

Dobbeltstillingen som borgmester og byfoged krævede sin mand med de mange forskelligartede opgaver. Madsen var også medlem af en række kommissioner og bestyrelser. Det fortælles, at P.Th. Madsen forlod sjældent sit kontor før kl. 19 om aftenen.

Fra den 1. april 1919 skulle borgmestrene i Danmark ikke længere vælges af kongen, men af landets byråd. Borgmester Peter Theodor Madsen blev derfor den sidste kongevalgte borgmester i Vejle. Da han stoppede som borgmester, fortsatte han dog som byfoged og politimester frem til den 1. oktober samme år. Her blev landets nye retsplejeordning gennemført.

I alle kredse stod der stor respekt om borgmester Madsens person og arbejde i de 28 år han var borgemster og byfoged i Vejle. Han var Vejles øverste embedsmand, og blev opfattet som en human, dygtig og retfærdig leder i begge embeder.

Henvisninger:
Vejle Historie, bd. 2. s. 49-50.