Borgerskolen


Fanø Rådhus


Jubilæumsskulptur

Intro

Skole fra 1850 til 1975, hvor øens skolevæsen blev samlet i nye bygninger.

Der blev indrettet kommunekontor i den gamle Borgerskolebygning i 1975.
Den gamle skole blev så det nye Rådhus.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


I 1991, ved samme anledning som ”Hundene” ved færgelejet i Nordby blev afsløret, nemlig 250-årsjubilæet for Fanøboernes køb af øen 10. juli 1741, blev der afsløret en anden skulptur -
”Fugle, sejl og vind” ved Rådhuset i Nordby, den gamle Borgerskole.

Skulpturen er udført af Erik Heide, og kan symbolisere bølger eller mågevinger – måske sejl, eller netop det beskueren lægger i sin forestillingsevne.