Borgergade 12 Borris


Intro

Bygningen opført 1908. Anvendt til manufakturhandel.

Bygningen opført 1908. 1919 køber Hedvig og Helmer Hansen ejendommen og driver manufakturforretning i underetagen og bor ovenpå. Den 15/4 1923 køber Dagny og Søren Dejgaard ejendommen, der drives foresat manufakturforretning, de bor også oven på forretningen. 1964 køber oberstløjtnant Jakobsen ejendommen han bebor lejligheden, men lejer forretningen ud til manufakturhandler Frandsen Skjern. 1967 køber Birgit og Niels C. Nim ejendommen de bor i lejligheden og driver foresat manufakthandel.