Borgergade


Borgergade, set mod nordøst. Kolding Stadsarkiv


Borgergade. Kolding Stadsarkiv

Intro

Borgergade. Gadenavn fra 1898. Tidligere gadenavne: 1873; Katrinegade (bykort), 1891; Lergravsvej, Teglgaardsstræde (bykort)

Borgergade blev anlagt i forbindelse med byens vækst fra midten af 1800-tallet. Her drev P.J. Gøhlmann et stort teglværk og kalkbrænderi, men også konsul H.H. Grau havde teglværk på gadens vestside. Herfra stammede gadens oprindelige navn Teglgaardsstræde.

Beboerne var imidlertid ikke tilfredse med dette navn, og indsendte et anddragende til byrådet om ændring til Borgergade i 1898. I byrådet var meningerne om navneskiftet delte; bl.a. foreslog J.L. Hansen, at byrådet skulle overveje at sammensætte en plan for ændring af ”selvdannede navne”. Ved afstemningen var der dog overvejende stemning for at lade beboerne få deres ønske opfyldt, og Teglgaardsstræde blev ændret til Borgergade.