Borgergade


Borgergade set fra øst, før Vesterbros gennembrud.

Intro

Navngivet 26. oktober 1896. I 1896-97 blev gaden anlagt og ført igennem til Vesterå. Omkring 1890 var en ny bydel begyndt at skyde op vest for Aalborg på gården Kastets jorder, og der savnedes nu en forbindelsesgade mellem dette nye kvarter og den indre by.

Den smalle Reberbansgade ville i længden ikke kunne tage al trafikken. Et konsortium af fremtrædende borgere (Knud Petersen, Jørgen Bertelsen, Klingenberg og Frederik Obel) købte da "Herskins Have" mellem Korsgade og Fjorden samt nogle ejendomme i Vesterågade og Kattesundet. Konsortiet skænkede så Aalborg Kommune jorden til den nye gade samt 20.000 kroner, hvilket var det halve af gadens anlæggelsessum. Planen med denne gestus blev en knaldsucces, for da gaden var anlagt blev der så vældigt run efter byggegrundene, at disse på kort tid var afhændede. Hvor Borgergade støder til Vesterågade lå før 1897 Harald Jensens Brændevinsbrænderi og en lille smøge, Peder Pedersens Gyde (Den gloende ovn)

Aalborg byrådsforhandlinger 218/96 Værnfelt, Kr. Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949