Borger-og Almueskolen/Den Højere Borgerskole/Byskolen


Et klasseværelse på Byskolen.


En af skolens bygninger som overgik til kommunal administration. Skolegade 5


Den nye bygning fra 1939 på Skolegade 3 C.

Intro

Borger- og Almueskolen I 1856 flyttede skolen ind i bygningen i Skolegade og blev til Borger- og Almueskolen. Man skulle betale for at gå i Borgerskolen, men det var gratis at gå i Almueskole. Blev til Den Højere Borgerskole og senere Byskolen.

Borger- og Almueskolen/Den Højere Borgerskole/Byskolen (Den danske skole)

(Skolegade 3B, Skolegade 5, Skolegade 3C)
I de større byer blev der i oplysningstiden oprettet latinskoler, hvis vigtigste formål var at uddanne eleverne i latin. Det var en grundig indførsel i teologien og den retoriske lære. I modsætning her til opstod den danske skole eller borgerskolerne også i købstæderne. De underviste på dansk og i mere praktiske fag som matematik, regnskab, naturfag og fremmede sprog. Borgerskolen eller Den Danske Skole i Nykøbing F. lå i 1775 ved torvet i en forfalden bygning, og den flyttede i 1806 til Langgade. Senere købte skolen en grund i Humlestræde.Humlestræde kom senere til at hedde Dronningensgade på stykket op mod torvet - og Skolegade ud mod Jernbanegade. Navnet Skolegade kom netop af, at skolen opførte en bygning i gaden. I 1856 flyttede skolen ind i bygningen i Skolegade og blev til Borger- og Almueskolen. I 1889 indviedes endnu en bygning i Skolegade.

I forbindelse med at Nørre Skole og Østre Skole blev bygget, så overgik Byskolen eller Den Højere Borgerskole i 1911 til udelukkende at være betalingsskole. Samtidig blev den udbygget, og nogle af de ældre bygninger overgik til kommunal administration. Skolen blev udbygget igen i 1939, og bygningerne blev renoveret og ombygget 1979. Skolen lukkede i 1987.