Borger-og Almueskolen/Den Højere Borgerskole/Byskolen


Et klasseværelse på Byskolen.


En af skolens bygninger som overgik til kommunal administration. Skolegade 5


Den nye bygning fra 1939 på Skolegade 3 C.

Intro

Borger- og Almueskolen I 1856 flyttede skolen ind i bygningen i Skolegade og blev til Borger- og Almueskolen. Man skulle betale for at gå i Borgerskolen, men det var gratis at gå i Almueskole. Blev til Den Højere Borgerskole og senere Byskolen.

''Borger- og Almueskolen/Den Højere Borgerskole/Byskolen (Den danske skole) '' (Skolegade 3B, Skolegade 5, Skolegade 3C) I de større byer blev der i oplysningstiden oprettet latinskoler, hvis vigtigste formål var at uddanne eleverne i latin. Det var en grundig indførsel i teologien og den retoriske lære. I modsætning her til opstod '''den danske skole eller borgerskolerne''' også i købstæderne. De underviste på dansk og i mere praktiske fag som matematik, regnskab, naturfag og fremmede sprog. Borgerskolen eller Den Danske Skole i Nykøbing F. lå i 1775 ved torvet i en forfalden bygning, og den flyttede i 1806 til Langgade. Senere købte skolen en grund i Humlestræde. Den kom senere til at hedde Dronningensgade på stykket op mod torvet - og Skolegade ud mod Jernbanegade. Navnet Skolegade kom netop af, at skolen opførte en bygning i gaden. I 1856 flyttede skolen ind i bygningen i Skolegade og blev til Borger- og Almueskolen. I 1889 indviedes endnu en bygning i Skolegade. I forbindelse med at Nørre Skole og Østre Skole blev bygget, så overgik Den Højere Borgerskole i 1911 til udelukkende at være betalingsskole. Samtidig blev den udbygget, og nogle af de ældre bygninger overgik til kommunal administration. Senere kom skolen til at hedde Byskolen og overgik til almindelig folkeskole. Den blev udbygget/flyttet i 1939 til helt nye bygninger bag de gamle skolebygninger. Bygningerne blev renoveret og ombygget 1979, og skolen lukkede i 1987.